Gerechtelijk jaar 2018-2019

Er wordt geluisterd naar de Brusselse balie

Het gerechtelijk jaar 2018-2019 was opnieuw een druk gerechtelijk jaar en ook de Brusselse balie liet haar stem regelmatig in het publieke debat horen. Onder impuls van de stafhouder werden de banden met de OVB en de andere Vlaamse balies nauwer aangehaald, maar dat weerhield de stafhouder er niet van om de Brusselse balie ook op de Europese kaart te zetten en onze balie met verve op meerdere buitenlandse congressen en openingszittingen te vertegenwoordigen.

In dit Brexitjaar hebben de stafhouder en leden van de raad van de Orde ook bijzondere inspanningen geleverd om de advocaten die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk in staat te stellen hun praktijk in Brussel voort te zetten.

De inauguratiereceptie van stafhouder Peter Callens in Kanal Pompidou zette meteen de toon voor een aantal balieactiviteiten op minder gewone locaties.

Voor de algemene vergadering van 18 juni 2019, die het gerechtelijk jaar 2018-2019 afsloot, werd gekozen voor het Dynastiepaleis, dat in dit Bruegeljaar een opmerkelijke tentoonstelling over deze 16de eeuwse schilder huisvest.

Dit jaarboek staat stil bij deze algemene vergadering en zoemt in op de fel gesmaakte uiteenzetting van Prof. Decock over de rechtsstaat ten tijde van Bruegel.

Daarna nam secretaris Vincent Van Obberghen het woord met het verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. Penningmeester Danny Stas lichtte de cijfers toe op een zeer verhelderende manier. En uiteraard stond ook de stafhouder stil bij een aantal projecten die hem nauw aan het hart liggen.

Tijdens de algemene vergadering werden ook de resultaten van de verkiezing van de nieuwe Raadsleden bekendgemaakt. Een aantal vertrouwde gezichten zullen niet meer terugkeren. Stafhouder Peter Callens bedankte hen met een op ieders maat gesneden laudatio. Een speciaal woord van dank ook aan pro-stafhouder Patrick A. Dillen, die voortaan door het leven gaat als gewezen stafhouder. U leest de integrale teksten achteraan in dit jaarboek.