Een woord van dank

Mr. Vincent Van Obberghen

U kent allen de rode Guide Michelin en de Gault & Millau, maar misschien kent u nog niet de Vincent Van Obberghen, een nog niet in boekvorm verschenen restaurantgids. Het voordeel van deze mondeling opererende gids is dat hij exhaustief is voor wat het betere restaurantwezen in België betreft, en gezegend is met alwetendheid over opeenvolgende eigenaars, chef-koks, samenstelling van de wijnkelder en de beste gerechten van elk eethuis.

U bent echter niet alleen een aanhanger van de mondelinge overlevering, u bent ook een schrijver, en dan nog wel de schrijver bij uitstek, want u bent tot op vandaag de Secretaris van de Orde. U bent niet degene die in de vergaderingen van de Raad het eerste en het hoogste woord wilt voeren. Als door de wol gewassen “litigator” wacht u liever even af, laat anderen de spits afbijten om dan op het geschikte ogenblik toe te slaan en uw standpunt te geven, precies op het moment waarop het het meeste kans maakt om het te halen.

Ik dank voor alles wat u voor de Orde heeft gedaan en wens u verder nog het beste toe in het vervolg van uw balieloopbaan.