AV 18 juni 2019

Jaarrekening van het werkingsjaar 2019

Het traditionele ‘jaarverslag van de penningmeester’ mag hier niet ontbreken. Een gezonde en transparante financiële politiek werkt immers nog jaren na.

We geven u hier alvast een paar belangrijke cijfergegevens uit de balans en de resultatenrekening van het werkingsjaar 2018, zoals deze op de algemene vergadering van 18 juni 2019 werden goedgekeurd. Verder vindt u ook een overzicht van het werkingsbudget voor het boekjaar 2019.

Download hier het volledige verslag