AV 18 juni 2019

Communicatiebeleid van de Orde

Ook dit jaar werd gewerkt aan de communicatie van de Orde, niet alleen met de introductie van de digitale nieuwsbrieven, maar er werd ook een nieuwe website ontworpen. De stafhouder becommentarieerde de preview van de vormgeving als volgt. “De nieuwe website was onontbeerlijk omdat de vorige geschreven was in een format dat niet meer ondersteund wordt en niet langer in staat was alle gegevens op te nemen die wij nodig hebben. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om de vormgeving aan te passen met de nieuwe huiskleur groen. U mag deze website na de vakantie op uw scherm verwachten, en daarbij komt er ook een app die u zult kunnen downloaden, zodat u de website in een goed leesbare vorm op uw smartphone of tablet zult krijgen, met nog enkele bijkomende functionaliteiten. Voor de afwerking wachten wij nu nog even op de OVB omdat wij graag één enkele ingang willen voor het ledenluik van onze balie en deze van het privaat luik van de OVB, i.p.v. de huidige twee.”