AV 18 juni 2019

Verkiezingen

De verkiezingen voor de stafhouder, de vicestafhouder en de leden van de Raad, en  de vertegenwoordiger van de stagiairs waren niet wat je spannend zou noemen. Of zoals stafhouder Callens ze zelf becommentarieerde: “Het zou vermetel zijn, denk ik, deze verkiezing de moeder aller verkiezingen te noemen. De spanning zat er niet echt in, want wij hadden, ondanks alle inspanningen, niet méér kandidaten dan het aantal te begeven plaatsen. Ik feliciteer alle kandidaten, en dan in het bijzonder de nieuwe vicestafhouder Mr. Bart De Moor.”

Bart De Moor

Studeerde rechten in Namen en Gent
Is advocaat sinds 1986
Is vennoot van Strelia (Brussel), sinds 2015

Is actief als erkend bemiddelaar (Federale Bemiddelingscommissie) en faillissementscurator en gerechtsmandataris bij de ondernemingsrechtbank te Brussel

Was in het verleden lid van de raad van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) als afgevaardigde van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel

De  stafhouder verheugde zich ook over  de toekomstige samenwerking met zowel de herkozen leden als de nieuw verkozenen en heette de  nieuwe vertegenwoordigster van de stagiairs, Mr. Julie Crowet, welkom.