Een woord van dank

Mr. Johan Billiet

Is het Diogenes van Sinope himself die de zaal Braffort binnentreedt, of is het de grote Zeno van Citium, of is het nog een andere antieke Griekse wijsgeer met helmboswuivende haardos? Neen, u bent het, Mr. Johan Billiet.

Tot welke filosofische stroming behoort u? Behoort u tot de idealisten van uit de academie van Plato, of bent u veeleer een afstandelijke stoïcijn uit de school van Chrysippos van Soloi? Of een lid van de school der sceptici zoals de eerste sofist Protagoras van Abdera? Of bent u toch eerder een Diogenes, aanhanger van het filosofische cynisme, de stroming die haar naam ontleent aan het Griekse woord voor hond. Bent u immers niet een grote hondenliefhebber?

De opmerkingen die u, met uw mysterieuze glimlach, bracht in de Raad laten mij niet toe op die vragen een eenduidig antwoord te geven, Mr. Billiet. U kon dan ook bij momenten de stem zijn, niet van een van de grondleggers van de wijsbegeerte, maar van de Pythia, het in zwaveldampen gehulde orakel van Delphi, de stem die voor ons, gewone stervelingen in de Raad, in raadselen sprak.

Maar misschien vergis ik mij en bent u een volgeling van die talloze meesters van de redenaarskunst die de Atheense agora bevolkten? U ging de dialectiek niet uit de weg, de heftige debatten tussen uzelf en Mr. Tim Vermeir doen ons bloed nu nog steeds sneller stromen, ondanks het feit dat Mr. Vermeir inmiddels al een jaar uit de Raad weg is.

Voor de Orde legde u zich voornamelijk toe op de dossiers van de bijkantoren en de toelatingen tot de lijst van de ere-advocaten. U kwijtte zich voortreffelijk van deze taken. Daarnaast was en bent u lid van vele commissies bij de Orde van Vlaamse Balies, en ook van de commissie alternatieve geschillenbeslechting van onze Orde. U zet nu een punt achter een tweede mandaat als lid van de Raad, dat u – bij de tweede gelegenheid – volgehouden hebt gedurende vier jaar. Namens de balie dank ik u oprecht voor het verrichte werk.