24 november 2018

Concert van GRAINDELAVOIX

Ter gelegenheid van de plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap nodigde stafhouder Peter Callens de leden van de raad van de Orde, de gewezen stafhouders, de Brusselse afgevaardigden in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies, het bestuur van de OVB, de gewezen leden van de raad, de korpsoversten of hun vertegenwoordigers en andere gasten op 24 november 2018 uit op een concert van GRAINDELAVOIX o.l.v. Björn Schmelzer in de Zavelkerk aan de Grote Zavel in Brussel.

Het befaamde internationale zanggezelschap Graindelavoix bracht negenstemmige polyfonie uit de overgang tussen renaissance en barok, teruggevonden in uitgaven van de drukkerijen van Plantijn en Phalesius, met sinds die tijd niet meer uitgevoerde werken van Duarte Lobo, Orazio Vecchi en Georges de la Hèle.

Na afloop bood de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel een wandellunch aan in de voormalige nuntiatuur aan de Grote Zavel, een al even merkwaardige locatie.

Stafhouder Peter Callens