18 juni 2019

Algemene vergadering

Ruim 300 advocaten en stagiars waren op 18 juni 2019 om 18.00u aanwezig in het Dynastiepaleis te Brussel voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Stafhouder Callens begon de vergadering met een dankwoord.

U leest hier de integrale tekst:

Ik begin deze algemene vergadering met een dankwoord. Meestal komt dit op het einde van een vergadering, ik verkies de volgorde om te draaien en ermee te beginnen.

Vooreerst een dankwoord aan u allen, die mij het vertrouwen geschonken hebben om het ambt van stafhouder te mogen uitoefenen. Het is geen geringe eer die u mij betuigd hebt. Het stafhouderschap biedt mij de kans om ons beroep, ons geliefde maar moeilijke beroep, te beschouwen vanuit een andere invalshoek, en hier en daar, een kleine en vergankelijke stempel te drukken op een individueel dossier of een op ontwikkeling in ons beroep.

Het werk van de stafhouder zou niet mogelijk zijn zonder de steun van toegewijde mensen die de Orde, haar belang en haar belangen een goed hart toedragen en het beste van zichzelf geven.

Er zijn er teveel om op te noemen maar toch neem ik het risico om een paar mensen bij naam te noemen. De leden van de raad van de Orde natuurlijk, met in het bijzonder dan de penningmeester, Mr. Danny Stas, en de secretaris, Mr. Vincent Van Obberghen – maar ook al diegenen die zich ingelaten hebben met de talloze dossiers van de Orde, de ereloonadviezen, de tuchtonderzoeken, de bijstand bij beslagmaatregelen of huiszoekingen, het nazicht van de samenwerkingsverbanden, de beoordeling van vragen inzake de perimeter van het beroep, de ontwerpen van reglementen en ga zo maar door.

Op de leden van de raad kom ik nog terug.

Ik moet ook nog een paar andere confraters speciaal vermelden: Mr. Cynthia Nowé dank ik voor haar werk als directrice van de stageschool en stafhouder Dirk Van Gerven voor de organisatie van de steeds zeer succesvolle VIA en haar opleidingen.

Heel speciaal dank ik Mr. Bruno Blanpain en de leden van de Raad die hem bijgestaan hebben, voor de enorme inzet en de ontzaglijke bergen werk die hij verzet heeft, geheel belangeloos, bij het horen van kandidaat-magistraten (en dit jaar ook heel wat korpsoversten) en voor het redigeren van vaak zeer omvangrijke verslagen voor de Hoge Raad voor de Justitie.

De Orde zou de Orde niet zijn zonder haar vaste waarden: Mr. Krista Esselens, secretaris-generaal, en Mr. Luc Vanheeswijck. Dank aan elk van jullie voor jullie eigen inbreng en suggesties, dank voor het meedenken in de dossiers en voor jullie onmisbare adviezen. Jullie zijn de rots in de branding van de Orde en de stafhouder.

Ik vermeld ook in het bijzonder Mr. Luc Vanaverbeke en alle andere leden van de stagecommissie voor het gigantische werk dat zij verzet hebben.

Een heel bijzondere vermelding moet er zijn voor Mr. Nathalie Buisseret, Mr. Tim Vermeir en Mr. Barbara Huylebroek voor het werk voor het Bureau voor Juridische Bijstand als resp. voorzitter, adjunct-voorzitter en ondervoorzitter. Er zijn in het afgelopen gerechtelijk jaar 12.443 aanstellingen geweest voor het BJB (dat is ongeveer constant in vergelijking met het jaar voordien). Er zijn 11.411 zaken afgesloten. De dossiers van het BJB zijn verdeeld over 829 BJB-advocaten. Het BJB werkt, naast het bestuur, met 6 afdelingsvoorzitters en één verantwoordelijke voor de BJB-dossiers voor de arbeidsrechtbank, en voorts met 15 correctoren, 26 sectiehoofden, 32 gedecentraliseerde sectiehoofden en 20 advocaten bij telebalie. Daarbij komt nog de inzet van Mr. Johan Verheyden als voorzitter van de Commissie voor Juridische Bijstand, en van Mr. Alain Van Geel, die er de penningmeester van is.

Dit brengt mij naadloos bij het secretariaat aan de Regentschapsstraat, en dus bij mevrouwen Annick Nuyts en Peggy Becker, de stuwende krachten van het BJB, de stageschool, de website en de permanente vorming. Stuwend is hier letterlijk te nemen: deze dames zijn uitzonderlijk gedreven voor hun werk. Jullie aanstekelijke enthousiasme en jullie werkkracht is fenomenaal, jullie pro-activiteit zorgt ervoor dat het BJB en de organisatie van de stage draaien als geoliede machines: mijn zeer oprechte dank daarvoor. Ik vermeld hier dat Annick later dit jaar haar 20ste jubileum zal vieren als medewerkster van onze Orde.

Daarnaast is er natuurlijk het secretariaat in het Paleis, vooreerst Mw. Els Bollaert, die de balie al zovele jaren (18 als ik goed tel) in haar hart draagt. Els heeft zich, tot op de dag van Hemelvaart, ondanks allerlei andere activiteiten die haar voorkeur zouden hebben weggedragen, ingezet om de cijfers van de Orde “in orde” te hebben. Els, zonder jou zou de balie niet staan waar zij staat. Daarnaast natuurlijk ook de andere dames, Jennifer De Wilde, Vanessa Van Hoecke en Anja Van de Putte, op wie de Orde dag na dag mag rekenen. Dank u zeer voor uw inzet en uw glimlach, elke dag opnieuw.

Ik vermeld hier ook mevrouw Karin Vanhoof en haar team, voor de talloze suggesties en ideeën en de onmisbare assistentie bij de organisatie van de evenementen van de Orde en haar externe en interne communicatie.

En ook naar stafhouder Michel Forges, die verhinderd is door de vergadering van de raad van de Orde (maar hier vertegenwoordigd wordt door Dauphin Mr. Maurice Krings), gaat mijn erkentelijkheid voor onze boeiende en gemoedelijke gesprekken, onze uitstappen op protocollair bezoek aan allerlei korpsoversten en overheden. Voor de goede samenwerking en de vriendschappelijke sfeer ben ik u bijzonder dankbaar. Brussel mag dan twee Ordes hebben, samen met u kunnen wij laten zien dat er in Brussel slechts één balie is.

Tenslotte een woord van dank aan al diegenen die zich inzetten voor de Orde, de gemeenschappelijke diensten, de bibliotheek en het team van mevrouw Tistaert; aan onze parkeerwachters Chokri en Daniël. Ik kan niet iedereen met naam noemen, maar al wie zich inzet voor de Orde of voor de balie als geheel is verzekerd van mijn erkentelijkheid.