AV 18 juni 2019

Een woord van dank

Bij het begin van zijn toespraak bedankte de stafhouder al de leden van de raad van de Orde. De stafhouder wees erop dat hij met veel genoegen opnieuw de zaal Braffort zal delen met de herkiesbare leden: Mr. Luc Vanaverbeke, Mr. Philip Walravens, Mr. Karin Winters, Mr. Anneleen Van Hout, Mr. Danny Stas, Mr. Inge Gabriëls, Mr. Charlotte Verhaeghe, Mr. Vanessa Foncke en Mr. Barbara Huylebroek.

Maar hij zou tijdens deze algemene vergadering vooral de uittredende leden van de Raad even individueel toespreken.

Mr. Johan Billiet

Mr. Walter Broothaers

Mr. Vincent Van Obberghen

Mr. John-John Ackaert

Mr. Saskia Kerkhofs

Pro-stafhouder Patrick Dillen