AV 18 juni 2019

Samenwerking met de OVB en de andere Vlaamse balies

De Orde heeft het afgelopen gerechtelijk jaar zeer veel energie gestoken in de relatie met de OVB en de andere Vlaamse balies. De stafhouder verduidelijkte dit als volgt: “Ik denk dat ik mag zeggen dat er in het voorgaande jaar sprake was van een zekere verzuring, die ertoe leidde dat voorstellen van Brussel, hoe goed ook, op scepsis, een zekere vijandigheid of in betere gevallen met onverschilligheid onthaald werden. Wij hebben een enorme inspanning geleverd bij het nalezen van ontwerpteksten en het amenderen daarvan, in goed overleg met de andere Vlaamse stafhouders. Het resultaat is, dat denk ik toch te mogen zeggen, dat de verhouding met de Orde van Vlaamse Balies nu zeer goed is. Ik ben blij te mogen zeggen dat er naar Brussel geluisterd wordt, sterker nog, bij ontwikkelingen wordt er uitgekeken naar wat Brussel zal zeggen. De interactie verloopt goed en wij zitten in wat ik denk een positieve golf te mogen noemen. Ik zal mij blijven inzetten om deze voorspoedige sfeer in stand te houden.”