AV 18 juni 2019

Alternatieve geschillenbeslechting

Wij werken aan een nieuwe methode van alternatieve geschillenbeslechting, waarin er een business case zit voor de leden van onze balie. De aanleiding hiervoor is geweest de toestand bij de ondernemingsrechtbank. Ik licht een klein tipje van de sluier, wij werken aan een institutionele vorm van bindende derdenbeslissing, waarvoor de partijen op basis van vrijwilligheid kunnen kiezen. De Commissie alternatieve geschillenbeslechting werkt in deze periode een tekst af die, na goedkeuring door de Raad, ook met de leidende instanties van de rechtbanken zal besproken worden. Ik druk hier mijn bijzondere erkentelijkheid uit aan Mr. Herman Verbist, Mr. Dirk De Meulemeester, Mr. Luc Demeyere, Mr. Vanessa Foncke en Mr. Johan Billiet voor hun inbreng. Ik zal zeker de gelegenheid hebben om hierop terug te komen.